logo AVA
Dołącz do nas

Jak dołączyć?

Wydrukuj i wypełnij formularz rejestracyjny, a następnie przyślij nam jego skan na avangarda@ava.waw.pl lub oryginał na adres korespondencyjny Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Avangarda,
ul. Darwina 3a/56,
03-484 Warszawa.
Możesz także przynieść wypełniony formularz na któreś z naszych spotkań, konwentów czy innych imprez – i wręczyć go osobiście członkowi zarządu.
Jeśli dasz znać przed taką imprezą, wydrukujemy formularze i będziemy je mieć ze sobą. Wtedy wystarczy tylko przyjść 🙂

Członkostwo

Rozróżniamy dwa podstawowe typy członkostwa w stowarzyszeniu – wspierające i zwyczajne.

Członkostwo zwyczajne to standardowa forma udziału w Stowarzyszeniu. W ten sposób bierzesz bezpośredni udział w kształtowaniu wizji Avangardy (poprzez prawa wyborcze), ale wiąże się to z obowiązkiem uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków – specjalnym zebraniu, które odbywa się raz na kilka miesięcy i stanowi najwyższą władzę każdego stowarzyszenia.
Członkostwo wspierające to wybór dla osób, które popierają naszą działalność i chcą współpracować, ale w ograniczonym i ustalanym indywidualnie zakresie. Ten typ członkostwa nie daje praw wyborczych, co oznacza, że na Walnym Zgromadzeniu Członków możesz występować tylko z głosem doradczym, natomiast wciąż bierzesz udział w dyskusjach wewnętrznych i w bieżącej korespondencji.

Istnieje możliwość zmiany typu członkostwa – wystarczy skontaktować się z zarządem w tej sprawie.

Statut

Statut stowarzyszenia to spis naszych wewnętrznych praw. Część przepisów wynika bezpośrednio z ustawy o stowarzyszeniach, natomiast większość to specyficzne reguły, które obowiązują tylko w Avangardzie.
Składając formularz rejestracyjny (czyli wniosek o członkostwo), akceptujesz zapisy statutu, dlatego warto się z nim zapoznać.
W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: avangarda@ava.waw.pl.

Składka członkowska

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do opłacenia składki członkowskiej w wysokości 10 zł miesięcznie. Dla członków zwyczajnych składka jest obowiązkowa, natomiast członkowie wspierający deklarują indywidualnie, czy chcą ją opłacać.
Środki uzyskane w ten sposób wydajemy na koszty administracyjne Stowarzyszenia – przede wszystkim na księgowość, ale także na utrzymanie stron internetowych i inne.
W przypadku braku możliwości opłacania składki należy skontaktować się z zarządem Stowarzyszenia, który może podjąć decyzję o czasowym zwolnieniu z konieczności uiszczania takiej składki.
Więcej o składkach.

A co, jeśli się rozmyślę?

Członkostwo w Stowarzyszeniu jest całkowicie dobrowolne. W każdym momencie możesz złożyć pisemną rezygnację.