logo AVA
Dołącz do nas

Jak dołączyć?

Wypełnij naszą ankietę (nie wszystkie dane są obowiązkowe, ale potrzebujemy Twoich danych kontaktowych, aby umówić spotkanie informacyjne)

Możesz także przynieść wypełniony formularz na któreś z naszych spotkań, konwentów czy innych imprez – i wręczyć go osobiście członkowi zarządu.
Jeśli dasz znać przed taką imprezą, wydrukujemy formularze i będziemy je mieć ze sobą. Wtedy wystarczy tylko przyjść 🙂

Członkostwo

Rozróżniamy dwa podstawowe typy członkostwa w stowarzyszeniu – wspierające i zwyczajne.

Członkostwo zwyczajne to standardowa forma udziału w Stowarzyszeniu. W ten sposób bierzesz bezpośredni udział w kształtowaniu wizji Avangardy (poprzez prawa wyborcze), ale wiąże się to z obowiązkiem uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków – specjalnym zebraniu, które odbywa się raz na kilka miesięcy i stanowi najwyższą władzę każdego stowarzyszenia.
Członkostwo wspierające to wybór dla osób, które popierają naszą działalność i chcą współpracować, ale w ograniczonym i ustalanym indywidualnie zakresie. Ten typ członkostwa nie daje praw wyborczych, co oznacza, że na Walnym Zgromadzeniu Członków możesz występować tylko z głosem doradczym, natomiast wciąż bierzesz udział w dyskusjach wewnętrznych i w bieżącej korespondencji.

Istnieje możliwość zmiany typu członkostwa – wystarczy skontaktować się z zarządem w tej sprawie.

Statut

Statut stowarzyszenia to spis naszych wewnętrznych praw. Część przepisów wynika bezpośrednio z ustawy o stowarzyszeniach, natomiast większość to specyficzne reguły, które obowiązują tylko w Avangardzie.
Składając formularz rejestracyjny (czyli wniosek o członkostwo), akceptujesz zapisy statutu, dlatego warto się z nim zapoznać.
W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: avangarda@ava.waw.pl.

Składka członkowska

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do opłacenia składki członkowskiej w wysokości 20 zł miesięcznie. Dla członków zwyczajnych składka jest obowiązkowa, natomiast członkowie wspierający deklarują indywidualnie, czy chcą ją opłacać.
Środki uzyskane w ten sposób wydajemy na koszty administracyjne Stowarzyszenia – przede wszystkim na księgowość, ale także na utrzymanie stron internetowych i inne.
W przypadku braku możliwości opłacania składki należy skontaktować się z zarządem Stowarzyszenia, który może podjąć decyzję o czasowym zwolnieniu z konieczności uiszczania takiej składki.
Więcej o składkach.

A co, jeśli się rozmyślę?

Członkostwo w Stowarzyszeniu jest całkowicie dobrowolne. W każdym momencie możesz złożyć pisemną rezygnację.