Zebranie walne (wrzesień 2016)

5 września 2016 r. odbyło się Zebranie Walne członków Avangardy, na którym m.in. wybraliśmy Zarząd i Komisję Rewizyjną na kolejną roczną kadencję.

Oto nowy skład wybieralnych władz stowarzyszenia:

Zarząd

Aleksandra „Neverwhere” Menio – a.menio [at] ava.waw.pl
(prezes)

Tomasz „Nołnejm” Rutkowski – t.rutkowski [at] ava.waw.pl
(wiceprezes, sekretarz)

Paweł „Fluor” Dąbrowski – p.dabrowski [at] ava.waw.pl

Zofia „Sophie” Pakulska – z.pakulska [at] ava.waw.pl

Jan „Root” Wypych – j.wypych [at] ava.waw.pl

Komisja Rewizyjna

Maciej „Zefir” Starzycki – m.starzycki [at] ava.waw.pl
(przewodniczący)

Ignacy Mościcki – i.moscicki [at] ava.waw.pl

Weronika „Mau” Rędziniak – w.redziniak [at] ava.waw.pl