Zmiana w zarządzie Avangardy

W środę 22 lutego odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia Avangarda. Z członkostwa w zarządzie zrezygnowała Aleksandra Menio (dziękujemy!), a na jej miejsce wybrany został Jakub Polkowski (powodzenia!).