Zmiany w zarządzie Avangardy

Paweł „Nimdil” Matysiak z powodu rozmaitych przeciwności czasu i losu zrezygnował z członkostwa w zarządzie Avangardy. W tej sytuacji 19 kwietnia walne zebranie stowarzyszenia wybrało kolejnego członka zarządu. Został nim Tomasz „Nołnejm” Rutkowski. Gratulujemy Tomkowi, a Pawłowi dziękujemy za całą dotychczasową pracę!

Konsekwencją tej zmiany były przesunięcia w funkcjach sprawowanych przez członków zarządu. Obecnie prezesem stowarzyszenia jest Aleksandra „Neverwhere” Menio, w wiceprezesami: Paweł „Fluor” Dąbrowski (skarbnik) oraz Tomasz „Nołnejm” Rutkowski (sekretarz).